Annemarij Voorhorst

Annemarij VoorhorstDisciplines: Diverse

 

Titel project: The possibility of passivity

Van 8 juni t/m 20 juli verblijven wij, vier kunstenaars en schrijvers, in Kunsthuis SYB. In deze periode staat het thema 'passiviteit’ centraal.
Passiviteit wordt vaak als negatief bestempeld: vrouwen hebben zogenaamd in biologische zin de passieve rol ten opzichte van mannen (en worden nog steeds door velen als ondergeschikt gezien), maar ook als kunstenaar en schrijver is er de eeuwige druk en het verlangen om zoveel en zo goed mogelijk te produceren.
Om dit te doorbreken trekken wij ons terug in SYB. Want wij geloven dat de staat van passiviteit ook juist erg zinvol en noodzakelijk is, zowel in de maatschappij als in het maakproces.
Vanuit onze verschillende disciplines verkennen we de positieve aspecten van passiviteit.
Door individuele projecten en gezamenlijke rituelen onderzoeken we het begrip in relatie tot o.a. taal, het vrouw-zijn en seksualiteit.

Deelnemers aan de werkperiode zijn:
Anne Marijn Voorhorst: schrijver (korte verhalen, poëzie en kunstkritiek)
Minne Kersten: beeldend kunstenaar (video-installaties, sculpturen)
Marlena von Wedel: beeldend kunstenaar (video en performance) en student filosofie
Charlott Weise: schilder
Annemarij Voorhorst

Beetsterzwaag hoofdstraat leeg

Terug naar de hoofdstraat

Build by AnninkStudios- template from Joomlage.com